COPYRIGHT © Marketing INFRAŽS 2018

Početna strana. Geografski položaj. Istorijat. Sadašnjost. Foto galerija. Video. Smeštajni kapaciteti. Red vožnje. fb like
Šargansku prugu, kako se najčešće zove deonica izmedju Užica i Vardišta,
počela je da gradi Sarajevska direkcija 1. marta 1921. godine. Usled
slabog napredovanja na pruzi, ministar saobraćaja Kraljevine SHS resio je
da način gradnje ove pruge promeni. Oktobra 1921. godine pruga je, putem
licitacije, izdata na gradnju preduzeću “Feniks”, od Užica do tunela u
Šarganu. Od Šargana do Mokre Gore, zajedno sa tunelom ispod Šargana,
gradnja je poverena preduzecu Nikole Plavšića. Rok gradnje bio je 24. april
1924. Godine.
Po oduzimanju posla preduzeću Nikole Plavšića, radove na poverenoj trasi
(22,8 km) obavio je odbor za dovršenje Šarganske “osmice” i prvi voz je
prošao novom prugom 25. januara 1925. godine. Deonice na ovoj trasi bile
su Šargan Vitasi - Jatare (7,5 km), Jatare - Mokra Gora (7,8 km) i Mokra
Gora - Vardište (7,5 km). Izgradjeno je više propusta, mostova, potpornih
zidova i tunela, od kojih je samo šarganski bio dug 1.666 metara.

Pored atraktivnog tehničkog rešenja na padinama Šargana, železničke
“Osmice”, koju su uzimali kao primer uspešnog savlađivanja uspona na
kratkom rastojanju, pruga je imala i druge osobenosti. Železnička stanica
Jatare služila je samo kao ukrsna stanica i na njoj nikad nije prodata ni
jedna karta. Granični tunel sa Vardištem ispod brda Balvan, broj 53, imao
je u portalu skulpturu srpskog vojnika koji gazi krunu crno-žute Monarhije,
a na izlazu iz tunela,sa srpske strane, pisalo je ime tadašnjeg vladara
Aleksandra I, pored kojeg su bili postavljeni simboli radnika i seljaka: srp
i čekić.

Ova uzana pruga imala je veliki ekonomski, politički i vojno-strategijski
značaj za novostvorenu državu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.
Pruga je od Užica do Mokre Gore zaposlila oko 500 ljudi.