COPYRIGHT © Marketing INFRAŽS 2018

GEOGRAFSKI POLOŽAJ I PRIRODNE ODLIKE

Mokra Gora predstavlja granicu između kremanske i mokrogorske
kotline i vododelnicu između Djetinje i Kamešine, odnosno Zapadne
Morave i Drine.

Područje, sastavljeno od krečnjaka i serpentina, uslovilo je i znatne
razlike u klimi između obodnog dela i samog dna rečnih dolina.
Ako izuzmemo planinske grebene, klimu karakterisu topla i sušna
leta i blage zime sa slabo izraženim prelaznim godišnjim dobima.

Georafski i istorijski činioci uticali su da glavna privredna grana u
Mokroj Gori bude poljoprivreda. Livade pored reka i pašnjaci na
planinskim padinama pružaju dobre uslove za stočarstvo.

Zemljoradnja ima nešto manje uslova za razvoj. U voćnjacima,
kao delovima okućnica, najviše ima šljiva, koje se upotrebljavaju
za pečenje poznate rakije.
Početna strana. Geografski položaj. Istorijat. Sadašnjost. Foto galerija. Video. Smeštajni kapaciteti. Red vožnje. fb like