Osetite dah minulih vremena na "Šarganskoj osmici"

 

Nekad...

 

Ova pruga bila je žila kucavica i veza Evrope sa Jadranskim morem...

Od Beograda do Dubrovnika i Zelenike, uskokolosečnom prugom od

760 mm, od 1925. do 1974. godine kroz tunele, preko mostova i kroz

planinske useke saobraćao je čuveni voz "Ćira" ostavljajući za sobom

prepoznatljivi miris dima parne lokomotive...

 

Sad...

 

Deo ove pruge na relaciji od stanice Šargan Vitasi do Mokre Gore, koji

predstavlja jedinstveno graditeljsko delo, otrgli smo od zaborava i

nadaleko čuvenom Šarganskom "osmicom" ponovo odjekuje klaparanje

vagona i veseli žamor turista u vozu "Nostalgija".

 

Od Mokre Gore do stanice Šargan Vitasi proći ćete kroz 22 tunela, preko

pet mostova, savladati visinsku razliku od 300 metara i sve to na ukupnoj

razdaljini od 15.440 metara.

 

Za vreme vaše vožnje imaćete priliku da sa nekog od pet vidikovaca

sagledate bogatstvo i lepote prirode ovoga kraja.

COPYRIGHT © Marketing INFRAŽS 2018

Početna strana. Geografski položaj. Istorijat. Sadašnjost. Foto galerija. Video. Smeštajni kapaciteti. Red vožnje. fb like